Всеукраїнський тиждень громадського здоров’я

Всеукраїнський тиждень громадського здоров’я

До Всеукраїнського тижня громадського здоров’я, викладачами Колісник О.О. та Гончаренко О.В. в коледжі була проведена конференція на тему «Здоров’я людини в сучасному житті».
Сьогодні здоров’я є педагогічною категорією і зараз як ніколи необхідно спрямувати зусилля психолого-педагогічної науки на інтенсивний пошук ефективних моделей побудови здоров’язбережувального освітнього простору, створення сприятливого інклюзивного середовища для осіб з особливими освітніми потребами. Це дозволить оптимізувати фізичний і психологічний розвиток студентів в умовах навчально-виховного процесу, максимально забезпечити гармонійних розвиток їх особистості, реалізацію соціальних і найвищих духовних потреб, сформувати свідоме ставлення до власного здоров’я та активну життєву позицію щодо здорового способу життя, оволодіння високим рівнем валеологічної культури.
Матеріали конференції сприять впровадженню отриманих знань та досвіду здоров’язбереження в навчально-виховний процес.

Share
Show Buttons
Hide Buttons