Захист дипломних робіт

Захист дипломних робіт

Успішно завершилися захисти дипломних робіт студентів спеціальності «Обслуговування та ремонту електропобутової техніки».

З 8 лютого 2019 року у коледжі розпочала свою роботу Державна екзаменаційна комісія спеціальності «Обслуговування та ремонту електропобутової техніки». На протязі  3 тижнів успішно відбувалися захисти дипломних робіт студентів ОКР «Молодший спеціаліст» денної форми навчання. Студенти готували доповідь, в якій коротко виклали основні результати своєї дипломної роботи. На підкріплення доповіді були представлені наочні матеріали у вигляді плакатів. Під час захисту дипломних робіт більшість студентів дали вичерпні відповіді на запитання членів комісії . Членами комісії оцінено високий рівень дипломних робіт та їх практичну цінність.
Результати роботи екзаменаційної комісії показали, що викладацький склад спеціальності «Обслуговування та ремонту електропобутової техніки» готує кваліфікованих молодших спеціалістів, які володіють глибокими теоретичними знаннями і практичними навичками з присвоєної кваліфікації.
Вітаємо студентів з успішним захистом дипломних робіт та бажаємо плідної професійної діяльності та успіхів на професійній ниві!

Share
Show Buttons
Hide Buttons