Правила поведінки учнів в закладі освіти

           ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА СТУДЕНТІВ ВСП «ХКТФК НТУ «ХПІ»

1. Студенти зобов’язані:

 • виконувати графік навчального процесу;
 • виконувати навчальні плани;
 • оволодівати знаннями згідно з навчальними програмами;
 • дотримуватись норм загальної культури, моралі, поважати гідність, права оточуючих;
 • не вживати на території навчального закладу алкогольні напої, не палити;
 • бережно відноситись до майна коледжу;
 • дотримуватись законів, Правил внутрішнього розпорядку;
 • виконувати накази міністра освіти і науки України, розпорядження директора коледжу, що не протирічать законодавству.

2. За порушення правил внутрішнього розпорядку і невиконання обов’язків до студентів можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення:  зауваження, догана, сувора догана, виключення з коледжу.

З коледжу студент може бути відрахований:

 • за власним бажанням;
 • за академічну заборгованість;
 • за невиконання вимог навчального плану та графіка навчального процесу;
 • за грубе порушення норм моралі (цькування, приниження гідності інших студентів), появу на заняттях у навчальному корпусі, гуртожитку в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсилогічного сп’яніння;
 • за вироком суду, що вступає в законну силу, чи постановою органу, до компетенції якого належить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;
 • за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього розпорядку коледжу.

3.У приміщенні коледжу забороняється:

 • ходіння у верхньому одязі, головних уборах;
 • гучні розмови, ходіння по коридорах під час занять;
 • паління в приміщенні коледжу та на його території.
 • розпивання спиртних напоїв, вживання наркотичних та токсичних засобів;
 • гра в азартні ігри;
 • порушення правопорядку;
 • під час проведення занять без дозволу викладача користуватись мобільними телефонами та іншими комунікативними засобами;
 • в учбовий час знаходитись на території дворів прилеглих будинків за адресою: вул. Пушкінська  50/52, 41 та 54, Дарвіна 7.

За порушення цього наказу студенти можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності або відраховані з коледжу.

Share
Show Buttons
Hide Buttons