ЗА

Спеціалізація: Виробництво гідравлічних i пневматичних засобів автоматизації

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Найменування спеціальності: 133 Галузеве машинобудування

Перелік дисциплін що викладаються:

Основи вищої математики
Безпека життєдіяльності
Основи екології (Екологія)
Машинобудівне креслення
Технічна механіка
Загальна фізика
Технологія матеріалів
Прикладна хімія
Основи охорони праці
Металорізальні верстати
Будова, розрахунок та конструкції гідравлічних

та пневматичних приводів машин

Об’ємні гідравлічні та пневматичні приводи
Монтаж, наладка і технічне обслуговування

приводів машин

Технологія виробництва гідравлічних

та пневматичних засобів автоматизації

Конструювання гідравлічних та пневматичних

схем, вузлів та деталей

Основи гідравліки та пневматики

(вступ до спеціальності)

Економіка, організація та планування виробництва
Політологія
Релігієзнавство
Основи ринкової економіки, маркетингу, менеджменту, та бізнесу
Нарисна геометрія та інженерна графіка
Загальна електротехніка та електроніка
Єдина система конструкторської документації
Основи термодинаміки і гідропневмоприводів
Технічне нормування
Основи обробки матеріалів та інструмент
Мехатроніка в гідропневмоавтоматиці
Обчислювальна техніка та ком’ютерне забезпечення технічної підготовки виробництва
Охорона праці в галузі
Метрологія, взаємозамінність, допуски і посадки, технічні виміри

Натисніть на посилання для перегляду повного тексту навчальних програм

Share
Show Buttons
Hide Buttons