звіт студентського самоврядування про виконану роботу

ЗВІТ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ

У коледжі удосконалюються методи управління, розвивається студентське самоврядування, яке є структурним підрозділом студентського самоврядування університету та здійснюється на рівні студентської групи, гуртожитку та коледжу в цілому. Розроблена оптимальна система студентського самоврядування та його органів з урахуванням специфіки коледжу. Очолює роботу рада студентського самоврядування (президент – Шульга Дмитро, група ПТ-318). Завдання, що ставляться перед студентським самоврядуванням, реалізуються в роботі його восьми міністерств. На початку навчального року директор коледжу видає розпорядження «Про організацію роботи студентського самоврядування» та «Організацію роботи з студентським самоврядуванням коледжу».

Самоврядування сприяє вихованню в студентів почуття причетності та відповідальності за те, що відбувається навколо них, показує реальний шлях змін на краще, допомагає виявляти і виховувати лідерів, дає їм перші навички управлінської діяльності.

Становлення студентської ради в коледжі проходить на демократичній основі. Форма діяльності кожної  структури та функціональні обов’язки її лідерів визначаються “Положенням про студентське самоврядування”. Це дає змогу послідовно впроваджувати рішення студради в життя академічних груп, а також забезпечує організаційну цілісність колективу, налагодження спільної діяльність його членів, регулювання  особистих стосунків, які виникають між студентами.

Розгорнута система студентського самоврядування дає можливість розвивати в студентів такі якості, як впевненість, відповідальність, толерантність, ініціативність, здатність висловлювати власні думки та вміння приймати рішення. На заняттях, які проводяться у вигляді тренінгів, дискусій, ділових ігор, розглядаються питання іміджу студентського лідера, взаємин студентів з викладачами, мовного етикету, культури спілкування, поведінки в конфліктних ситуаціях.

Важливою ознакою розвитку студентського самоврядування в коледжі є те, що студенти мають право висловлювати свою думку і бути “почутими”, брати участь у прийнятті рішень, що стосуються їх життя. Так представники студентського самоврядування здійснюють вплив на рішення педагогічної та адміністративної рад, стипендіальної комісії.

Розвиток студентського самоврядування, стимулювання громадської активності студентів – важливе завдання вищої школи.

Коледж має свою символіку. Студенти за допомогою «Скриньки порад» мають можливість запропонувати свої ідеї. Виходячи зі звернень студентів і їх пропозицій, студентська рада коледжу формує основні завдання, ставить їх до обговорення на студентській раді та під час зустрічей з адміністрацією навчального закладу. Студентська рада має досить широкі межі своєї діяльності: стимулює студентів до навчання, вимагає суворого дотримання правил внутрішнього розпорядку коледжу та проживання у гуртожитку.

У ВСП «ХКТФК НТУ «ХПІ» склалася й розвивається на науковій основі система організаційно-виховної роботи серед студентів. Концепція становлення національного виховання студентської молоді ґрунтується на культурно-історичних цінностях народу, його традиціях і духовності, і виступає фактором цілісного формування особистості. Виховна діяльність коледжу спрямовується на реалізацію Конституції України, Державної програми “Освіта” (Україна XXI століття), Законів про державний статус української мови, “Про освіту”, “Про вищу освіту”.

Виховна робота в коледжі організовується відповідно до покликання, інтересів і здібностей кожного студента з урахуванням суспільних потреб, специфіки та реальних можливостей коледжу. У зв’язку з цим виховна діяльність коледжу спрямована на створення умов для змістовного дозвілля студентів.

Чіткі завдання та стратегію роботи має рада студентського самоврядування коледжу. Комітети студради всебічно охоплюють діяльністю всі сфери студентського життя, сприяють навчанню та організації дозвілля, захисту прав студентів та виконання ними своїх обов’язків, налагоджується співпраця студентської ради коледжу та студради гуртожитку.

У раді студентського самоврядування працює департамент управлінських ідей, метою діяльності якого є рішення щодо посилення ролі студентського самоврядування та координації даної роботи на рівні активу коледжу, групи.

Виховна робота здійснюється згідно з чинним законодавством, нормативними документами і актами Міністерства освіти і науки України, Статутом коледжу та відповідними керівниками, цикловими комісіями, класними керівниками груп, органами студентського самоврядування.

Коледж самостійно визначає зміст виховної роботи, умови організації, вирішення побутових питань, дозвілля, відпочинку.

Головними складовими системи виховної роботи є :

• спрямування всієї навчально-виховної, позааудиторної діяльності педагогів на підготовку висококваліфікованих спеціалістів для роботи в якісно нових умовах розвитку суспільства – переходу до ринку і одночасне вироблення і формування їх соціальної активності, чітких громадянських позицій, національних і загальнолюдських цінностей;

• виховання і формування національних загальнолюдських цінностей;

• формування в молоді інтересу до історичного шляху українського народу і високої громадянської активності;

• використання виховних можливостей студентського самоврядування;

• активне використання інновацій у виховній роботі;

• виховання свідомого ставлення до праці;

• формування правової культури;

• формування в студентів високої мовної культури;

• пропагування здорового способу життя, профілактика алкоголізму, наркоманії та СНІДу;

• сприяння розвитку талановитої молоді;

• соціально-психологічна допомога.

У коледжі традиційно проводяться свята «Козацькі розваги», «Українські вечорниці», «День студентів», «Звичаї і традиції українського народу», «Новорічний карнавал», «День рідної мови», «Міжнародний жіночий день», «День Соборності», «День Збройних сил України», «День Гідності та Свободи», «День пам’яті та примирення», «Сторінками скорботних дат» та інші, а також тематичні конференції з різних предметів.

У цьому навчальному році, не жаль, проводиться менше загальних свят, але вони обов’язково проходяться в іншому форматі, ураховуючи всі карантинні вимоги.

 День Захисника України традиційно проводився  серед студентів І курсів – це своєрідний дебют першокурсників. Цього року наші студенти демонстрували свої таланти таким чином: кожна група готувала відеоматеріали про захисника України, співали разом пісню або читали вірші, знімали сценку. Це перше колективне свято, яке об’єднало  наших студентів.

До новорічних свят студенти всіх курсів готували відеозвернення з привітаннями. Ми ще раз переконалися, що наші студенти талановиті, неординарні, доброзичливі і небайдужі, бо виважено і творчо підходять до поставленого завдання. Студенти співали сучасні  та народні коломийки, вітали батьків та викладачів, оригінально монтували свої відеоматеріали.

Відбулися урочисті заходи, присвячені Дню Соборності. Студенти нашого коледжу були запрошені на онлайн-конференцію «Сторінками історії», де студенти побачили унікальні світлини старого Харкова.

Викладачі та студенти коледжу постійно беруть активну участь у волонтерській діяльності. Коледж постійно допомагає бійцям батальйону «Харків» та  військовому шпиталю.

У рамках всеукраїнського тижня права показані навчальні фільми з різних галузей права, проведені виховні години «Захищай свої права», «Права молоді».

Система виховної роботи у ВСП «ХКТФК НТУ «ХПІ» дає змогу розвивати пізнавальні здібності студентів, забезпечити професійну самореалізацію особистості, виховувати таких громадян, які володіють системою загальнолюдських цінностей, духовними надбаннями українського народу, моральною, правовою, трудовою та художньо-естетичною культурою.

Share
Show Buttons
Hide Buttons