Положення про апеляційну комісію

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ КОМП’ЮТЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

 НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

«Харківський політехнічний інститут»

   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                      ПРОРЕКТОР НТУ «ХПІ»

                                           ____________Р.П.Мигущенко

                                                                                    «__» ___________ 2016 року

ПОЛОЖЕННЯ

 

 ПРО АПЕЛЯЦІЙНУ КОМІСІЮ

ХАРКІВСЬКОГО КОМП’ЮТЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ

 НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Харків

2016