перелік документів для вступу

Прийом документів на денну та заочну форму навчання для вступників на основі базової середньої освіти (БСО)  (після 9 класу)  та повної загальної середньої освіти (ПЗСО) у 2024 року через електронний кабінет вступника

Під  час  реєстрації  кабінету (https://vstup.edbo.gov.ua/) вступник  зазначає  такі  дані:

 • адресу  електронної  пошти,  до  якої  вступник  має  доступ.  Зазначена  адреса буде  логіном  для  входу  до  особистого  електронного  кабінету  вступника; (БСО, ПЗСО,КР)
 • пароль  для  входу  до  особистого  електронного  кабінету; (БСО, ПЗСО,КР)
 • серію  та  номер  документа  (одного  з  документів)  про  раніше  здобуту освіту  (основу  вступу); (БСО, ПЗСО,КР)
 • номер,  PIN -код  та  рік  отримання  сертифіката  зовнішнього  незалежного оцінювання  /  сертифіката  національного  мультипредметного  тесту.  У разі наявності  даних  різних  років  та  іспитів  вказується  будь-який  з  передбачених  до використання  на  відповідній  основі  вступу,  визначений    Порядком; (ПЗСО,КР)
 • тип  та  номер  (серію  та  номер)  документа,  що  посвідчує  особу,  або реєстраційний  номер  облікової  картки  платника  податків  (РНОКПП)  (у  разі відсутності  сертифіката  зовнішнього  незалежного  оцінювання  /  сертифіката національного  мультипредметного  тесту); (БСО, ПЗСО,КР)
 • реквізити  документів,  що  засвідчують  підстави  для  спеціальних  умов участі  у  вступній  кампанії,  інформація  про  які  доступна  в  державних  реєстрах. (БСО, ПЗСО,КР)

У виключних випадках передбачених Порядком та Правилами прийому, за неможливості створити електронний кабінет, вступники подають першу заяву в  паперовій  формі  з  одночасним  створенням електронного  кабінету  в  приймальній  комісії  закладу  освіти,  інші  заяви реєструють  тільки  в  електронній  формі. Заяву  в  паперовій  формі  вступник  подає  особисто  до  приймальної  комісії коледжу  (за  згодою  закладу  освіти  або  в  разі  перебування  вступника  на тимчасово  окупованій  території  –  дистанційно  з  використанням  засобів електронного  зв’язку)

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

1) документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус» Особи, яким виповнюється 14 років після 01 січня 2024 року, можуть  вступати  за свідоцтвом  про  народження  за  умови  пред’явлення  особисто  документа  (одного з  документів),  що  посвідчує  особу  передбаченого  Законом  України  «Про Єдиний  державний  демографічний  реєстр  та  документи,  що  підтверджують громадянство,  посвідчують  особу  чи  її  спеціальний  статус»  впродовж  90 календарних  днів  після  зарахування.  В  іншому  випадку  наказ  про  зарахування скасовується  в  частині,  що  стосується  цієї  особи;
2) військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством;
3) документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

1) копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
2) копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством;
3)копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
4) кольорову  фотокартку  розміром  3  х  4  см  в  електронній формі  (у  вигляді файлу  розміром  до  1Мб).

Під час подачі електронної заяви (заповнення форми у електронному кабінеті) всі категорії вступників надають мотиваційний лист.

Мотиваційний лист має бути підготовлений заздалегідь у текстовому форматі, обсягом не більше ніж 20000 друкованих знаків, за зразком з положження про мотиваційний лист ВСП “ХКТФК НТУ “ХПІ”. Мотиваційний лист має бути унікальним та індивідуально підготовленим для кожної заяви. Додатки, що підтверджують досягнення з мотиваційного листа надсилаються на електронну пошту приймальної комісії (khctpc.vstup2024@gmail.com ) листом з темою “Мотиваційний лист ПІБ” ( наприклад: “Мотиваційний лист Шевченка Тараса Григоровича”).

Після подачі електронної(их) заяви(заяв) вступник надсилає на електронну пошту приймальної комісії (khctpc.vstup2024@gmail.com ) листом з темою “Документи ПІБ” ( наприклад: “Документи Шевченка Тараса Григоровича”) наступні електронні копії документів:

 1. Свідоцтво про базову  середню освіту ( 9 кл.) або свідоцтво про повну загальну середню освіту (11 кл.)
 2. Додаток до свідоцтва про базову середню освіту ( 9 кл.) або свідоцтво про повну загальну середню освіту (11 кл.)
 3. Копія паспорта вступника з витягом
 4. Копія ідентифікаційного коду
 5. Копія пасторта одного з батьків (1-2 сторінки та прописка)
 6. Кольорову  фотокартку  розміром  3  х  4  см  в  електронній формі  (у  вигляді файлу  розміром  до  1Мб
 7. Приписне свідоцтво або військовий квиток (хлопцям, яким виповнилося 17 років)
 8. Мед.довідка Ф 086-1/О, з картою щеплень(з відміткою про проходження флюорографії в 2024 році)( оригінали) (Можна надати на початку очних занять)
 9. Мотиваційний лист (Всі категорії вступників)
 10. Документи, що підтверджують пільги (Перелік документів для кожної категорії уточнюйте окремо у телеграм групі  або через пошту khctpc.vstup2024@gmail.com

Share
Show Buttons
Hide Buttons