заочне відділення

Запрошує абітурієнтів до вступу на спеціальність «Виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів» після закінчення 11класів або ПТУ.

       Прийом заяв до 19 серпня 2016 року.

Зарахування проводиться за сертифікатами ЗНО або результатами вступних іспитів з дисциплін:

  • українська мова і література, 2)математика або фізика (мінімальна кількість балів з кожної дисципліни – 100 ).

         Для випускників ПТУ зарахування проводиться за результатами  — фахових випробувань.                                    

Якщо у Вас не вистачає кількості балів для вступу до ВНЗ, здавайте документи до коледжу і Ви отримаєте якісну підготовку спеціаліста кваліфікації технік-технолог та матимете право поступити до ВНЗ на ІІ або ІІІ курс за співбесідою.

         Термін навчання 3 роки.

         Вартість одного семестру навчання складає 1200 гривень.

Фінансування підготовки фахівців в коледжі здійснюється за державним бюджетом та за рахунок коштів фізичних або юридични осіб.  

Спеціальність  5.05050303 «Виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів»

Кваліфікація: технік-технолог

Студенти вивчають  теорію побудови та методи розрахунку  технологічних процесів машинобудівного виробництва, проектування, застосування САD /САМ-систем, особливості обробки та виготовлення деталей на верстатах з ЧПУ.

Отримані теоретичні знання студенти використовують при виконанні    курсових і дипломних проектів, основною частиною яких є проектування: технологічного процесу виготовлення деталі, оснащення, розрахунково-технологічної карти, складання управляючої програми на операцію  з ЧПУ.

Основні завдання, що вирішують випускники,- це   підвищення продуктивності праці, використання маловідходних технологій, гнучких автоматизованих ліній і роботизованих комплексів на виробництві.

Випускники можуть працювати в бюро відділів: головного технолога, головного конструктора, програмного забезпечення або енергетика підприємства, а також в науково-дослідних організаціях машинобудівного профілю, і обіймати посади    технолога, конструктора, механіка, майстра виробничої дільниці,  нормувальника, контролера ВТК.