Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

1. Учасники освітнього процесу можуть повідомити про випадок булінгу (цькування), стороною якого вони стали або підозрюють про його вчинення стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу або про який отримали достовірну інформацію, директора ВСП «Харківський комп’ютерно-технологічний фаховий коледж НТУ «ХПІ»  або інших суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування) у коледжі. У ВСП «Харківський комп’ютерно-технологічний фаховий коледж НТУ «ХПІ» заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) або підозру щодо його вчинення приймає директор. Повідомлення можуть бути в усній та (або) письмовій формі, у тому числі із застосуванням засобів електронної комунікації.

2. Директор розглядає таке звернення та з’ясовує всі обставини булінгу. Надалі він скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (далі – Комісія) та окреслює подальші дії. Якщо Комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то очільник закладу зобов’язаний повідомити уповноважені підрозділи органів Національної поліції України, Службу у справах дітей, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та принаймні одного з батьків або інших законних представників.

Share
Show Buttons
Hide Buttons