Інформація передбачена законом України “Про повну загальну середню освіту”

 1. Статут закладу освіти
 2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності
 3. Структура та органи управління закладу освіти
 4. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
 5. Освітні програми, що виконуються в закладі освіти
 6. Територія обслуговування, закріплення за закладом освіти його засновником – Не передбачено
 7. Мова (мови) освітнього процесу
 8. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)
 9. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
 10. Результати моніторингу якості освіти
 11. Річний звіт про діяльність закладу освіти
 12. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
 13. Розмір плати за навчання
 14. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
 15. Правила поведінки учнів в закладі освіти
 16. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти
 17. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти
 18. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)
 19. Кошторис
 20. Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів
 21. Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством
 22. Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства

Share
Show Buttons
Hide Buttons