РПЗ

Спеціалізація: Розробка программного забезпечення

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Найменування спеціальності: 121 Інженерія програмного забезпечення

Перелік дисциплін що викладаються:

Математичний аналіз
Безпека життєдіяльності
Основи екології (екологія)
Лінійна алгебра та аналітична геометрія
Фізика
Діферінціальні рівняння
Чисельні методи
Дискретна математика
Теорія ймовірностей і математична статистика
Основи охорони праці
Теорія масового обслуговування
Основи програмування та алгоритмічні мови (вступ до спеціальності)
Об`ектно-орієнтоване програмування
Операційні системи
Бази даних
Алгоритми та структури даних
Інструментальні засоби візуального програмування
Архітектура комп’ютера
Організація комп’ютерних мереж
Конструювання програмного забезпечення
Основи програмної інженерії
Людино-машинний інтерфейс
Охорона праці в галузі
Політологія
Основи підприємницької діяльності, менеджменту і маркетингу
Соціальні мережі
Комп’ютерна графіка

Web-технології та web-дизайн

<<<<<<<Натисніть на посилання для перегляду повного тексту навчальних програм>>>>>>>

Share
Show Buttons
Hide Buttons