ОПК

Спеціалізація: Обслуговування програмних систем і комплексів (ОПК)

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Найменування спеціальності: 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Перелік дисциплін що викладаються:

Вища математика
Теорія алгоритмів
Основи екології (Екологія)
Чисельні методи
Математичні методи дослідження операцій
Фізика
Дискретна математика
Теорія ймовірностей  і математична статистика
Безпека життєдіяльності
Основи охорони праці
Електротехніка та основи електроніки
Об`ектно-орієнтоване програмування
WEB-технології та WEB-дизайн
Комп`ютерна графіка
Розробка клієнт-серверних застосувань
Технологія створення програмних продуктів
Комп`ютерні мережі
Операційні системи
Організація баз даних та знань
Алгорітмизація та програмування (вступ до спеціальності)
Тестування програмних систем і комплексів
Адміністрування програмних систем і комплексів
Комп`ютерна схемотехніка та архітектура комп`ютерів
Економіка та основи IT-бізнесу
Технології захисту інформації
Охорона праці в галузі
Інтелектуальний аналіз даних
Основи підприємницької діяльності, менеджменту і маркетингу
Теорія масового обслуговування
Соціальні мережі

Натисніть на посилання для перегляду повного тексту навчальних програм

Share
Show Buttons
Hide Buttons