ТО

Спеціалізація: Обслуговування верстатів з програмним управлінням i робототехнiчних комплексів

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Найменування спеціальності: 131 Прикладна механіка

Перелік дисциплін що викладаються:

Безпека життєдіяльності
Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
Технічна механіка
Вища математика
Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
Теоретичні основи електротехніки
Промислова електроніка
Основи екології (Екологія)
Основи охорони праці
Будова і обслуговування верстатів з ПУ і РТК
Приводи верстатів з ПУ і РТК
Основи обробки матеріалів та інструмент
Основи технології машинобудування
Основи дискретної автоматики, мікропроцесорної техніки та програмування (Вступ до спеціальності)
Будова і налагодження систем ПУ
Електропривод та електрообладнання верстатів з ПУ та РТК
Економіка, організація і планування виробництва
Охорона праці в галузі
Основи ринкової економіки, маркетингу, менеджменту та бізнесу
Машинобудівне креслення
Прикладна хімія
Загальна фізика
Єдина система конструкторської документації
Обчислювальна техніка та комп’ютерне забезпечення технічної підготовки виробництва
Електричні машини та апарати
Електроавтоматика промислового обладнання підприємств
Апаратне і програмне забезпечення комп’ютерного керування верстатами і РТК
Основи теорії автоматичного регулювання та моделювання електромеханічних систем
Електрорадіовимірювання
Електроавтоматика верстатів з ПУ та її програмування
Керування і регулювання електромеханічних систем за допомогою мікроконтролерів

Натисніть на посилання для перегляду повного тексту навчальних програм

Share
Show Buttons
Hide Buttons