ВВ

Спеціалізація: Виробництво верстатів з програмним управлінням i роботів

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Найменування спеціальності: 133 Галузеве машинобудування

Перелік дисциплін що викладаються:

Безпека життєдіяльності
Основи екології (Екологія)
Машинобудівне креслення
Прикладна хімія
Основи вищої математики
Загальна фізика
Технологія конструкційних матеріалів
Основи охорони праці
Технічна механіка
Основи обробки матеріалів та інструмент
Металорізальне обладнання
Проектування технологічного оснащення
Технологія машинобудування
Програмування для автоматизованого обладнання
Технічне нормування
Метрологія, взвємозамінність, допуски і посадки
Технічні виміри (Вступ до спеціальності)
Економіка, організація  та планування виробництва
Політологія
Основи ринкової економіки, маркетингу, менеджменту та бізнесу
Загальна електротехніка
Нарисна геометрія та інженерна графіка
Стандартизація і сертифікація продукції
Приводи технологічного обладнання
Обчислювальна техніка та комп’ютерне

забезпечення технічної підготовки виробництва

Моделювання технологічних процесів
Вимоги стандартів у дипломному проектуванні
Електрообладанання верстатів та роботів
Охорона праці в галузі
Технологія 3D виробництв

Посилання для перегляду повного тексту навчальних програмерегляду повного тексту навчальних програм

Share
Show Buttons
Hide Buttons