Практика РПЗ та ОПК (2022/2023 н.р.)

У цьому розділі розміщено  календарний графік проведення практик, шаблони та зразки  документів, що необхідні  при оформленні на практику та при проходженні практики студентами  спеціальностей/освітніх програм “121 Інженерія програмного забезпечення”/ “Розробка програмного забезпечення” та “122 Комп’ютерні науки”/ “Обслуговування програмних систем і комплексів”.

Практика є важливою віхою у становленні  майбутнього ІТ спеціаліста. Саме тому коледж заохочує  ініціативу студентів  щодо самостійного пошуку місця  проходження практики. Тільки в цьому випадку воно  стає першим робочім місцем обраним за покликом серця.

Студентам третього курсу, що мають бажання   проходити практику на підприємстві за власним вибором та місцем перебування,  необхідно надати до телеграму завідуючого практикою до  28 квітня 2023 року  цифрову копію підписаного підприємством  договору про практику встановленого зразка (у паперовій формі договір оформлюється  у двох примірниках):

УВАГА! Навчальні практики 2 курсу проходять  тільки на базі коледжу, всі інші ТІЛЬКИ на базі підприємств та організацій. Нижче можна завантажити договори  на практику:

РПЗ-310/320 (Навчальна практика)  – DOCX PDF

ОПК-310/320 (Навчальна практика)  – DOCX PDF

РПЗ-419/429  (Технологічна та переддипломна практика) DOCX PDF

ОПК-419/429 (Технологічна та переддипломна практика) DOCX PDF

Увага! Редагуйте документи тільки у редакторі Microsoft Word

Перед друком  та заповненням договору радимо прочитати  керівництво  за посиланням: Керівництво

Нагадуємо!!! Під час практики всі студенти обов’язково заповнюють щоденник  за встановленою формою (ЗАГАЛЬНА ФОРМА ЩОДЕННИКА-ЗВІТУ).

ФОРМА ЩОДЕННИКА-ЗВІТУ ДЛЯ ОПК-310/320 (НАВЧАЛЬНА)

ФОРМА ЩОДЕННИКА-ЗВІТУ ДЛЯ РПЗ-310/320 ( НАВЧАЛЬНА 1 та НАВЧАЛЬНА 2) (ОБИДВІ ЧАСТИНИ В ОДНОМУ ФАЙЛІ)

ФОРМА ЩОДЕННИКА-ЗВІТУ ДЛЯ ОПК-419/429 (ПЕРЕДДИПЛОМНА)

ФОРМА ЩОДЕННИКА-ЗВІТУ ДЛЯ РПЗ-419/429 (ПЕРЕДДИПЛОМНА)

Увага! Редагуйте документ тільки у редакторі Microsoft Word

Всі червоні написи  ОБОВ’ЯЗКОВО змінюються на відповідні для здобувача освіти. 

Календарний план практики та індивідуальне завдання  доповнюються або редагуються  ПРАКТИКАНТОМ відповідно до рекомендацій керівників практикою від коледжу та підприємства

В кінці щоденника розміщується обов’язкова для заповнення частина що є звітом про  виконану роботу і має обсяг 5-10 сторінок (Times New Roman, 14пт, інтервал між строками 1,5).

ПРИБЛИЗНИЙ ВМІСТ ЗВІТУ:

  • інформація про підприємство (не більше 1 сторінки)
  • детальний опис роботи яка виконувалась
  • проблеми та шляхи їх вирішення
  • результат роботи (чи результати роботи програмного продукту
  • фото робочих моментів та фото з робочих місць (загальним обсягом не більше 1 сторінки)
  • код з коментарями більше 1 сторінки додається окремо в електронному вигляді

Приклад звіту (не весь щоденник-звіт): Приклад звіту

До щоденника додається підписаний прізвищем студента CD-диск або USB-накопичувач,  де знаходяться:

  • презентація до захисту
  • фотографії та ілюстрації
  • програмами та інші результати практики,
  • заповнений щоденник в електронному вигляді

Практика зараховується після публічного захисту тільки при наявності заповненого охайно та з дотриманням всіх норм та вимог щоденника.

За дистанційної форми організації навчання ОБОВ’ЯЗКОВО всі щоденники-звіти надаються  в електронному вигляді, до звіту долучаються підписані підприємством титульна сторін та сторінка з характеристикою. Всі фотографії або скан-копії сторінок мають бути якісними та чіткими. Всі зазначені вище додатки додаються архівом підписаним прізвищем здобувача освіти

З будь-яких питань що стосуються практики можно проконсультуватись  у телеграмі завідуючого практикою або за е-mail: v.karpus@ct-college.net

Наразі у 2022/2023 н.р.  навчальним планом передбачені наступні види практики:

2-й курс

спеціальність “Інженерія програмного забезпечення”  освітня програма “Розробка програмного забезпечення”

4-й семестр, НАВЧАЛЬНА 1 (3 тижні)  з  26 січня 2023 року  по 15 лютого 2023 року

спеціальність  “Комп’ютерні науки ” освітня програма “Обслуговування програмних систем і комплексів”

4-й семестр, НАВЧАЛЬНА 1 (3 тижні)  з  05 січня 2023 року  по 25 січня 2023 року

3-й курс

спеціальність “Інженерія програмного забезпечення”  освітня програма  “Розробка програмного забезпечення”

6-й семестр, НАВЧАЛЬНА 1 (2 тижнів) з 04 травня 2023 року  по 17 травня 2023 року

6-й семестр, НАВЧАЛЬНА 2 (5 тижнів) з 18 травня 2023 року  по 21 червня 2023 року

спеціальність  “Комп’ютерні науки” освітня програма “Обслуговування програмних систем і комплексів”

6-й семестр, НАВЧАЛЬНА 2 (5 тижнів)  з  11 травня 2023 року  по 14 червня 2023 року

4-й курс

спеціальність “Інженерія програмного забезпечення”  освітня програма “Розробка програмного забезпечення”

7-й семестр, ТЕХНОЛОГІЧНА (5 тижнів)  з  16 лютого 2023 року   по 23 березня 2023 року

8-й семестр, ПЕРЕДДИПЛОМНА (4 тижні)  з 14 квітня 2023 року   по 16 травня  2023 року

спеціальність “Комп’ютерні науки”  освітня програма “Обслуговування програмних систем і комплексів”

7-й семестр, ТЕХНОЛОГІЧНА (5 тижнів)  з  16 лютого 2022 року   по 22 березня 2023 року

8-й семестр, ПЕРЕДДИПЛОМНА (5 тижні)  з 13 квітня 2023 року   по 17 травня  2023 року

Share
Show Buttons
Hide Buttons