Практика РПЗ та ОПК (2023/2024 н.р.)

У цьому розділі розміщено  календарний графік проведення практик, шаблони та зразки  документів, що необхідні  при оформленні на практику та при проходженні практики студентами  спеціальностей/освітніх програм “121 Інженерія програмного забезпечення”/ “Розробка програмного забезпечення” та “122 Комп’ютерні науки”/ “Обслуговування програмних систем і комплексів”.

Практика є важливою віхою у становленні  майбутнього ІТ спеціаліста. Саме тому коледж заохочує  ініціативу студентів  щодо самостійного пошуку місця  проходження практики. Тільки в цьому випадку воно  стає першим робочім місцем обраним за покликом серця.

Студентам четвертого курсу, що мають бажання   проходити практику на підприємстві за власним вибором та місцем перебування,  необхідно надати до телеграму завідуючого практикою до  12 лютого 2024 року  цифрову копію підписаного підприємством  договору про практику встановленого зразка (у паперовій формі договір оформлюється  у двох примірниках):

УВАГА! Навчальні практики 2 курсу проходять  тільки на базі коледжу, всі інші ТІЛЬКИ на базі підприємств та організацій. 

Увага! Редагуйте документи тільки у редакторі Microsoft Word

Форми договорів дивіться нижче

Перед друком  та заповненням договору радимо прочитати  керівництво  за посиланням: Керівництво

Нагадуємо!!! Під час практики всі студенти обов’язково заповнюють щоденник  за встановленою формою (ЗАГАЛЬНА ФОРМА ЩОДЕННИКА-ЗВІТУ), для кожної групи та практики  також будуть підготовлені форми щоденників-звітів

Форми щоденників-звітів дивіться нижче

Увага! Редагуйте документ тільки у редакторі Microsoft Word

Всі червоні написи  ОБОВ’ЯЗКОВО змінюються на відповідні для здобувача освіти. 

Календарний план практики та індивідуальне завдання  доповнюються або редагуються  ПРАКТИКАНТОМ відповідно до рекомендацій керівників практикою від коледжу та підприємства

В кінці щоденника розміщується обов’язкова для заповнення частина що є звітом про  виконану роботу і має обсяг 5-10 сторінок (Times New Roman, 14пт, інтервал між строками 1,5).

ПРИБЛИЗНИЙ ВМІСТ ЗВІТУ:

  • інформація про підприємство (не більше 1 сторінки)
  • детальний опис роботи яка виконувалась
  • проблеми та шляхи їх вирішення
  • результат роботи (чи результати роботи програмного продукту
  • фото робочих моментів та фото з робочих місць (загальним обсягом не більше 1 сторінки)
  • код з коментарями більше 1 сторінки додається окремо в електронному вигляді

Приклад звіту (не весь щоденник-звіт): Приклад звіту

До щоденника додається підписаний прізвищем студента CD-диск або USB-накопичувач,  де знаходяться:

  • презентація до захисту
  • фотографії та ілюстрації
  • програмами та інші результати практики,
  • заповнений щоденник в електронному вигляді

Практика зараховується після публічного захисту тільки при наявності заповненого охайно та з дотриманням всіх норм та вимог щоденника.

За дистанційної форми організації навчання ОБОВ’ЯЗКОВО всі щоденники-звіти надаються  в електронному вигляді, до звіту долучаються підписані підприємством титульна сторін та сторінка з характеристикою. Всі фотографії або скан-копії сторінок мають бути якісними та чіткими. Всі зазначені вище додатки додаються архівом підписаним прізвищем здобувача освіти

З будь-яких питань що стосуються практики можно проконсультуватись  у телеграмі завідуючого практикою або за е-mail: v.karpus@ct-college.net

Наразі у 2023/2024 н.р.  навчальним планом передбачені наступні види практики:

Спеціальність: 121″Інженерія програмного забезпечення”

Освітньо-професійна програма:“Розробка програмного забезпечення”

Курс: 2 Семестр: 4

Групи: РПЗ-212; РПЗ-222

Тип практики: технологічна Бази практики: лабораторії коледжу

Початок: 05.01.2024р. Кінець: 25.01.2024р.

Тривалість (за навчальним планом): 3 тижні

Завантажити форму щоденника-звіту

Спеціальність: 122″Комп’ютерні науки”

Освітньо-професійна програма:“Обслуговування програмних систем і комплексів”

Курс: 2 Семестр: 4

Групи: ОПК-212; ОПК-222

Тип практики: навчальна Бази практики: лабораторії коледжу

Початок: 26.01.2024р. Кінець: 15.01.2024р.

Тривалість (за навчальним планом): 3 тижні

Завантажити форму щоденника-звіту

Спеціальність: 121″Інженерія програмного забезпечення”

Освітньо-професійна програма:“Розробка програмного забезпечення”

Курс: 4 Семестр: 7

Групи: РПЗ-410

Тип практики: технологічна Бази практики: зовнішні підприємства або кафедри університету

Початок: 16.02.2024р. Кінець: 21.03.2024р.

Тривалість (за навчальним планом): 5 тижнів

Завантажити форму договору Завантажити форму щоденника-звіту

Спеціальність: 122″Комп’ютерні науки”

Освітньо-професійна програма:“Обслуговування програмних систем і комплексів”

Курс: 4 Семестр: 7

Групи: ОПК-410

Тип практики: технологічна Бази практики: зовнішні підприємства або кафедри університету

Початок: 16.02.2024р. Кінець: 21.03.2024р.

Тривалість (за навчальним планом):5 тижнів

Завантажити форму договору Завантажити форму щоденника-звіту

Спеціальність: 121″Інженерія програмного забезпечення”

Освітньо-професійна програма:“Розробка програмного забезпечення”

Курс: 4 Семестр: 8

Групи: РПЗ-410

Тип практики: переддипломна

Бази практики: зовнішні підприємства або кафедри університету

Початок: 12.04.2024р. Кінець: 16.05.2024р.

Тривалість (за навчальним планом): 4 тижні

Завантажити форму договору Завантажити форму щоденника-звіту

Спеціальність: 122″Комп’ютерні науки”

Освітньо-професійна програма:“Обслуговування програмних систем і комплексів”

Курс: 4 Семестр: 8

Групи: ОПК-410

Тип практики: переддипломна Бази практики: зовнішні підприємства або кафедри університету

Початок: 12.04.2024р. Кінець: 16.05.2024р.

Тривалість (за навчальним планом):5 тижнів

Завантажити форму договору Завантажити форму щоденника-звіту

Спеціальність: 121″Інженерія програмного забезпечення”

Освітньо-професійна програма:“Розробка програмного забезпечення”

Курс: 3 Семестр: 6

Групи: РПЗ-311

Тип практики: навчальна 1 Бази практики: зовнішні підприємства або кафедри університету

Початок: 03.05.2024р. Кінець: 16.05.2024р.

Тривалість (за навчальним планом): 2 тижні

Завантажити форму договору Завантажити форму щоденника-звіту

Спеціальність: 121″Інженерія програмного забезпечення”

Освітньо-професійна програма:“Розробка програмного забезпечення”

Курс: 3 Семестр: 6

Групи: РПЗ-311

Тип практики: навчальна 2 Бази практики: зовнішні підприємства або кафедри університету

Початок: 17.05.2024р. Кінець: 20.06.2024р.

Тривалість (за навчальним планом):5 тижнів

Завантажити форму договору Завантажити форму щоденника-звіту

Спеціальність: 122″Комп’ютерні науки”

Освітньо-професійна програма:“Обслуговування програмних систем і комплексів”

Курс: 3 Семестр: 6

Групи: ОПК-311

Тип практики: навчальна Бази практики: зовнішні підприємства або кафедри університету

Початок: 10.05.2024р. Кінець: 13.06.2024р.

Тривалість (за навчальним планом):5 тижнів

Завантажити форму договору Завантажити форму щоденника-звіту

Share
Show Buttons
Hide Buttons