Звіт про роботу директора ХКТК НТУ «ХПІ» у 2017 році Дідух І.І.