спеціальності

Коледж  готує спеціалістів за напрямками (галузями знань):

 Денна форма навчання:

12 Інформаційні технології

  • 122 Комп’ютерні науки (ОП Обслуговування програмних систем та комплексів)

  • 121 Інженерія програмного забезпечення (ОП Розробка програмного забезпечення)

13 Механічна інженерія

  • 131 Прикладна механіка (ОП Обслуговування верстатів з програмним керуванням та робототехнічних комплексів)

  • 133 Галузеве машинобудування( ОП Виробництво верстатів з програмним управлінням та роботів. ОП Виробництво гідравлічних та пневматичних засобів автоматизації)

14 Електрична інженерія

  • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (ОП Ремонт комп’ютерної та електропобутової техніки)

 Заочна форма навчання:

13 Механічна інженерія

  • 133 Галузеве машинобудування (Виробництво верстатів з програмним управлінням та роботів)

Детальніше  про спеціальності:

Спеціальність 121  Інженерія програмного забезпечення

Освітня програма  “Розробка програмного забезпечення”

Кваліфікація: технік-програміст

Випускники спеціальності отримують фундаментальні знання в галузі інформатики та програмування;

Підготовка фахівців базується на останніх досягненнях в області інформаційних технологій. Студенти вивчають принципи та мови програмування С ++, Java, C #, а також технології та методології створення програмного забезпечення

В процесі навчання студенти займаються розробкою програмного забезпечення і проходять практику в IT компаніях-партнерах, а також засвоюють наступні дисципліни: математика, основи алгоритмізації, бази даних, комп’ютерні мережі та менеджмент.

Після закінчення навчання фахівці можуть обіймати посади розробника програмних систем, фахівця з впровадження програмних продуктів, розробника комп’ютерних ігор і додатків

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки

Освітня програма “Обслуговування програмних систем і комплексів”

Кваліфікація: технік-програміст

Студенти коледжу вивчають архітектуру та принципи роботи комп’ютера, операційних систем сімейств Windows, Unix/linux, систем управління базами даних, а також сучасних мов програмування С ++, Java, C#;

Фахівці цієї сфери можуть виконувати роботи з налагодження та обслуговування комп’ютерних систем, програмних комплексів.

Отримавши кваліфікацію «Технік-програміст» випускники можуть обіймати посади адміністратора апаратних комп’ютерних систем, адміністратора комп’ютерних мереж, спеціаліста щодо забезпечення інформаційної безпеки, розробника web-додатків.

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

Освітня програма “Виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів”

Кваліфікація: технік-технолог

Студенти вивчають основні технології машинобудування, проектування, застосування CAD/CAM-систем, особливості обробки та виготовлення деталей на верстатах з ЧПУ.

Отримані теоретичні знання студенти використовують в курсових і дипломних проектах, основною частиною якого, є проектування процесу виготовлення деталі.

Основні завдання, що вирішують випускники, – це підвищення продуктивності праці, використання маловідходних технологій, гнучких автоматизованих ліній і роботизованих комплексів.

Випускники можуть працювати в бюро відділу головного конструктора або енергетика підприємства, а також в профільних науково-дослідних організаціях машинобудівного профілю, і обіймати посаду електромеханіка.

Спеціальність 131 Прикладна механіка

Освітня програма “Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів”

Кваліфікація: електромеханік

Випускники цієї спеціальності освоюють концепцію відкритих систем ЧПУ, основні принципи і способи побудови мікропроцесорних систем, вивчають мови програмування Assembler, C, Basic;

Кваліфікація фахівця дозволяє працювати в таких галузях: автомобілебудування, виробництво прес-форм, авіація, космонавтика, енергетична техніка, машинобудування, електроніка;

Спеціальність «Обслуговування верстатів і робототехнічних комплексів» знаходиться під патронатом департаменту «Автоматизація та приводи» фірми    SIEMENS.

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітня програма “Ремонт комп’ютерної та електропобутової техніки”

Кваліфікація: технік-електрик

Студенти коледжу мають можливість освоїти всі необхідні знання з ремонту та технічного обслуговування різноманітної техніки від комп’ютерної техніки до мережевого обладнання та іншої електроніки.

            Термін навчання за спеціальністю 4 роки, в результаті, якого випускники отримують  диплом фахового молодшого бакалавра.           Випускники спеціальності працюють в ІТ компаніях, сервісних центрах і майстернях, які проводять ремонт комп’ютерної, побутової техніки і різної апаратури, в компаніях, які торгують електропобутовим та електронним обладнанням, а також на всіх підприємствах, де використовується електроніка.

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

Спеціалізація “Виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації”

Кваліфікація: технік-технолог

Випускники цієї спеціальності отримують знання в області гідравліки, гідросистем і гідроприводів загального технічного призначення;

Кваліфікація фахівця дозволяє працювати на провідних промислових підприємствах України, займатися експлуатацією та сервісним обслуговуванням, випробуванням і налагодженням устаткування;

Випускники затребувані в сферах: ковальсько-пресового обладнання, гідрообладнання, металорізальних верстатів, гідравлічних систем комунальної, підйомно-транспортної та сільськогосподарської техніки; у фірмових і дилерських центрах, салонах, магазинах, що торгують гідро-пневматичною апаратурою.

Share
Show Buttons
Hide Buttons