Практика студентів

ПРАКТИКА — ЦЕ ШЛЯХ ДО МАЙБУТНЬОЇ КАР`ЄРИ

Кожна людина вчиться конкретному майстерності або роботі з нуля.
Практика — це прекрасний привід ознайомитися зі своєю майбутньою роботою,
закріпити отримані знання та здобути навички.

 Особливість навчання в Харківському комп’ютерно-технологічному коледжі — практична спрямованість підготовки студентів. Обов’язковим етапом навчання та умовою для отримання диплома є проходження практики на підприємстві. Починаючи з другого курсу  студенти  проходять навчальну та технологічну практики, завершуючи практичне навчання переддипломною практикою і захистом дипломного проекту.

Студенти вільні у виборі місця проходження практики. Коледж надає  можливість  пройти практичну підготовку  на базі підприємств – партнерів, з якими  укладені  договори про співпрацю та практику студентів: ТОВ «МАКСНЕТ», ТОВ «Укрлогіка»,  ДП «Машинобудівний завод «ФЕД», ЗАТ «Турбоатом», ПАТ «Электромашина», ПАО «Світло шахтаря», ТОВ «Telesens», ТОВ «Gameloft»,  компанії «FreshIT», ТОВ «Sigma Software», ТОВ «Nix Solutions» і багато інших включаючи профільні кафедри  НТУ «ХПІ».  Якщо ж студент бажає пройти практику  в іншому місці  йому необхідно  домовитися про це безпосередньо на підприємстві, пред’явити в коледжі лист-запрошення та укласти двох- або тристоронню угоду про практику.

ЯК ЖЕ ПРОХОДИТЬ ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ?

Студенти комп’ютерних напрямків (спеціалізації  «Розробка програмного забезпечення» та «Обслуговування програмних систем і комплексів» проходять практику компаніях та фірмах, які спеціалізуються на розробці та підтримці  програмного забезпечення чи наданні  сучасних телекомунікаційних послуг. У більшості випадків це міжнародні компанії, що займаються outsourcing проектами.

Практиканти знайомляться зі структурою компаній, освоюють специфіку та принципи роботи ІТ-спеціалістів, вчяться спілкуватися і співпрацювати з колегами. Студентам  доручають  навчальні або нескладні  завдання, що відповідають  спеціальності та рівню підготовки. Тих хто  показує  відмінні результати допускають до участі   у розробці комерційного програмного  забезпечення. Варто відзначити, що більшість ІТ-компаній    підходять до відбору студентів-практикантів  дуже серйозно, вимагаючи добрих теоретичних знань з спеціальності, високого рівня володіння англійською мовою  та бажання розвиватись.

В рамках практики коледжем та компаніями-партнерами впроваджено проектне навчання, що передбачає  індивідуальну  або командну роботу студентів над проектом під керівництвом викладачів та фахівців компаній-партнерів.

А студенти   які,  навчаються на технічних спеціальностях, проходять практику у Навчально-виробничому центрі при НТУ «ХПІ» та  на провідних виробничих підприємствах Харкова.


image001 OFY45Rf7jns P0fmmKknvRc P70127-104708 P70127-104738


Виробнича практика є заключним періодом практичного професійного навчання студентів. Вона включає два етапи навчального процесу:

  1. виробниче навчання учнів в умовах виробництва (на підприємствах), де вони відпрацьовують вміння і навички виконання трудових операцій і трудових процесів.
  2. спеціалізація студентів на виконанні певних видів виробничих робіт.

На цих етапах відбуваються подальший розвиток, вдосконалення і відпрацювання якостей, що характеризують основи професійної майстерності студентів, формується кваліфікований робітник, фахівець-професіонал, здатний успішно виконувати роботу відповідно до вимог професійної характеристики Державного стандарту початкової професійної освіти.