Стаття про колледж

загружено-7

Харківський комп`ютерно-технологічний коледж є структурним підрозділом Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Історія коледжу почалась у 1947 році, коли було створено Харківський гірничий технікум. Саме тут в складні післявоєнні роки започаткована і довгий час зберігалась унікальна підготовка фахівців-техніків для гірничої галузі, а потім розгорнулось навчання спеціалістів з обробки матеріалів різання, обслуговування верстатів ЧПУ та робототехнічних комплексів, виробництва гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації, виробництва верстатів з програмним управлінням.

У 1957 році технікум було переіменовано у верстатоінструментальний та підпорядковано Міністерству верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР. Слід віддати глибоку шану тим, хто в ті роки своєю наполегливою працею, натхненням і завзяттям, долаючи матеріальні нестатки і труднощі, закладали і примножували матеріальну базу, освітній потенціал і славні виховні традиції навчального закладу.

1997 рік ознаменувався входженням верстатоінструментального технікуму як структурного підрозділу до складу Харківського політехнічного інституту, що дало можливість зайняти гідне місце у ступеневій освіті та створило умови студентам для продовження навчання в університеті.

            Працюючи в умовах ринкової економіки колектив та адміністрація технікуму врахували суспільні потреби і розширили профіль навчального закладу. Були відкриті спеціальності «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки», «Розробка програмного забезпечення», «Обслуговування програмних систем і комплексів».

У 2011 році технікум переіменовано у Харківський комп`ютерно-технологічний коледж НТУ «ХПІ». Багатьом поколінням викладачів, співробітників і випускників сучасний комп`ютерно-технологічний коледж завдячує своїм авторитетом і широким визнанням.

Матеріально-технічна база коледжу включає навчальний корпус, в якому розміщені 13 лабораторій і 9 навчальних аудиторій, актовий зал, спортивний і тренажерний зал, сучасні комп`ютерні класи, майстерні.

Зміст підготовки завжди відповідав досягненням науково-технічного прогресу, постійно удосконалювався.

Підготовка спеціалістів з ремонту верстатів з програмнтм управлінням базується на останніх досягненнях мехатроніки. Студенти вивчають основи сервісного обслуговування побутових машин, методи діагностування їх технічного стану, а також технологічні процеси їх ремонту.

При підготовці технологів враховуються можливості максимальної автоматизації виробничих процесів, використання найсучаснійшого металорізального обладнання.

Коледж підтримують та надають допомогу споріднені кафедри університету.

Розвивається співробітництво з провідними світовими фірмами. «Siemens» надала сучасну систему ЧПУ «Sinumerik» і електропривод «Simodrive». Значну інформаційну і технічну допомогу надають інженерні фірми «Елакс», «Інтеко» «Спеціум ЛТД», «Sigma Software», «Nix Solutions», «Gameloft», «Макснет» та ін.

В коледжі здійснюється навчання без відриву від виробництва та підготовка іноземних громадян.

В умовах розширення інтеграційних процесів у світовій системі освіти, науки та виробництва підняті на новий рівень питання вивчення іноземних мов, інформатики та обчислювальної техніки, основ ринкової економіки, якості продукції, проблем екології та права.

В коледжі вивчаються дисципліни, що дозволяють використовувати в практичній діяльності та навчанні прикладне програмне забезпечення.

Вдумливе ставлення до процесу навчання і виховання, небайдужість, відповідальне відношення до своєї праці, вміння знайти індивідуальний підхід до кожного студента  притаманні для більшості викладачів коледжу.

Понад 30 років віддали навчальному закладу: Сумкіна Л. П., Рязанов А.М., Дідух І. І., Буряк А. О., Барсукова А. М., Махотило В. Г., Пантула А. С., Покусай П. І., Собко Н. П., Кириченко В. Л.

За час свого існування коледж підготував понад 15 тисяч фахівців, надав кадри багатьом підприємствам. Серед них: ПАТ «Турбоатом», завод «ФЕД», «Комунар», АТ «Гідропривод», «Харківське авіаційне підприємство», «Sigma Software», «Nix Solutions», «Gameloft», «Макснет» та ін.

Серед випускників коледжу багато успішних і відомих людей: керівники підприємств, наукові співробітники, підприємці, провідні фахівці промислових підприємств та ІТ компаній. А в період навчання студенти відзначились як переможці обласних олімпіад, конкурсів, змагань. Вони отримували стипендії Президента України, Верховної Ради України.

Творчі колективи з числа студентів коледжу створюють неповторну атмосферу культурного середовища, в якому є місце поезії, пісні, музиці, фантазії.

Ювілейні дати дають нагоду з глибокою пошаною згадати всіх, хто творив нашу історію, і висловити вдячність сучасному колективу коледжу: викладачам, співробітникам і студентам за сумлінну працю в ім`я примноження успіхів і слави нашого навчального закладу.

Share

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Show Buttons
Hide Buttons