ПТ

Спеціалізація: Обслуговування та ремонт електропобутової техніки

Галузь знань: 14 Електрична інженерія

Найменування спеціальності: 141 Електроенергетика,електротехніка та електромеханіка

Перелік дисциплін що викладаються:

Вища математика
Інженерна графіка
Технічна механіка
Інформатика та комп’ютерна техніка
Теоретичні основи електротехніки
Безпека життєдіяльності
Основи екології (Екологія)
Електричні апарати та машини електропобутової техніки
Електричні вимірювання
Основи електроніки
Автоматика та мікропроцесорна техніка
Основи стандартизації, метрології та якістьпродукції
Електропобутова техніка
Технологія ремонту електропобутової техніки
Обладнання спеціалізованих підприємств
Основи охорони праці
Економіка, організація та планування виробництва
Основи ринкової економіки, маркетингу, менеджменту та бізнесу
Загальна фізика
Прикладна хімія
Електропривод
Конструкційні та електротехнічні матеріали
Фізика технологічних процесів (Вступ до спеціальності)
Будова і сервісне обслуговування мікропроцесорних систем
Охорона праці в галузі

Натисніть на посилання для перегляду повного тексту навчальних програм

Share
Show Buttons
Hide Buttons